UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.103.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac polegających na wygrodzeniu terenu"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty18
3 Marzec20
4 Kwiecień19
5 Maj19
6 Czerwiec31
7 Lipiec16
8 Sierpień10
9 Wrzesień29
10 Październik30
11 Listopad18
12 Grudzień6