UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.101.2020 Wniosek - imprezy masowe"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty24
3 Marzec23
4 Kwiecień27
5 Maj31
6 Czerwiec42
7 Lipiec19
8 Sierpień17
9 Wrzesień34
10 Październik30
11 Listopad17
12 Grudzień0