UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 96 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw aukcji ogłoszonej publicznie do przeprowadzenia procedury zbycia udziałów w spółce Olsztyński Zakład Komunalny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty8
3 Marzec11
4 Kwiecień8
5 Maj10
6 Czerwiec18
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0