UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 95 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zbycia przez Gminę Olsztyn udziałów w spółce Olsztyński Zakład Komunalny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty15
3 Marzec8
4 Kwiecień27
5 Maj15
6 Czerwiec16
7 Lipiec11
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0