UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.99.2020 Wniosek - działania w zakresie poprawy jakości powietrza"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty24
3 Marzec13
4 Kwiecień20
5 Maj20
6 Czerwiec37
7 Lipiec17
8 Sierpień11
9 Wrzesień25
10 Październik34
11 Listopad18
12 Grudzień0