UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 94 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany procedury udzielania upoważnień i pełnomocnictw przez Prezydenta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń39
2 Luty35
3 Marzec23
4 Kwiecień24
5 Maj21
6 Czerwiec39
7 Lipiec17
8 Sierpień18
9 Wrzesień19
10 Październik34
11 Listopad14
12 Grudzień0