UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 92 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty13
3 Marzec14
4 Kwiecień9
5 Maj13
6 Czerwiec14
7 Lipiec7
8 Sierpień7
9 Wrzesień17
10 Październik16
11 Listopad12
12 Grudzień5