UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.95.2020 Wniosek - rejestr wydanych wniosków i decyzji o warunkach zabudowy"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty16
3 Marzec15
4 Kwiecień22
5 Maj22
6 Czerwiec31
7 Lipiec20
8 Sierpień13
9 Wrzesień31
10 Październik23
11 Listopad20
12 Grudzień9