UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 90 z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty8
3 Marzec8
4 Kwiecień10
5 Maj13
6 Czerwiec14
7 Lipiec7
8 Sierpień5
9 Wrzesień15
10 Październik16
11 Listopad10
12 Grudzień0