UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.94.2020 Wniosek - postępowanie sądowe i administracyjne, działka nr 8/2, obręb 75"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty19
3 Marzec15
4 Kwiecień18
5 Maj20
6 Czerwiec29
7 Lipiec17
8 Sierpień10
9 Wrzesień27
10 Październik29
11 Listopad28
12 Grudzień9