UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 81 z dnia 31.03.2020 r. w sprawie powołania Koordynatora gminnego ds. informatyki oraz Miejskiego Zespołu Informatycznego, do informatycznej obsługi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r."
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty10
3 Marzec12
4 Kwiecień10
5 Maj15
6 Czerwiec15
7 Lipiec8
8 Sierpień4
9 Wrzesień12
10 Październik13
11 Listopad15
12 Grudzień0