UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 79 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na rozbudowę linii tramwajowych w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty8
3 Marzec9
4 Kwiecień7
5 Maj18
6 Czerwiec18
7 Lipiec7
8 Sierpień5
9 Wrzesień12
10 Październik15
11 Listopad9
12 Grudzień5