UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 77 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytów dla Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o."
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty10
3 Marzec11
4 Kwiecień12
5 Maj12
6 Czerwiec16
7 Lipiec9
8 Sierpień8
9 Wrzesień15
10 Październik12
11 Listopad13
12 Grudzień1