UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.84.2020 Wniosek - ilośc mężczyzn zatrudnionych w samorządowych przedszkolach"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty16
3 Marzec15
4 Kwiecień21
5 Maj19
6 Czerwiec30
7 Lipiec17
8 Sierpień9
9 Wrzesień28
10 Październik27
11 Listopad20
12 Grudzień0