UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.83.2020 Wniosek - utworzenie parku kulturowego dla nieruchomości, działka nr 8/2"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty19
3 Marzec12
4 Kwiecień19
5 Maj21
6 Czerwiec34
7 Lipiec14
8 Sierpień10
9 Wrzesień23
10 Październik27
11 Listopad21
12 Grudzień0