UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.82.2020 Wniosek - położenie nieruchomości na obszarze przeznaczonym na cele publiczne"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty17
3 Marzec14
4 Kwiecień16
5 Maj21
6 Czerwiec28
7 Lipiec16
8 Sierpień10
9 Wrzesień22
10 Październik32
11 Listopad23
12 Grudzień5