UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 16.09.2019"
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty12
3 Marzec14
4 Kwiecień9
5 Maj12
6 Czerwiec12
7 Lipiec10
8 Sierpień11
9 Wrzesień5
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0