UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 16.09.2019"
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty12
3 Marzec14
4 Kwiecień9
5 Maj12
6 Czerwiec12
7 Lipiec10
8 Sierpień1
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0