• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 16.09.2019"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty0
3 Marzec10
4 Kwiecień11
5 Maj6
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0