UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.81.2020 Wniosek - kopie wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę, działka nr 8/2"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty22
3 Marzec13
4 Kwiecień21
5 Maj25
6 Czerwiec34
7 Lipiec16
8 Sierpień12
9 Wrzesień29
10 Październik26
11 Listopad16
12 Grudzień0