UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.80.2020 Wniosek - Gminny Program Rewitalizacji, działka nr 8/2"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty19
3 Marzec17
4 Kwiecień19
5 Maj19
6 Czerwiec33
7 Lipiec17
8 Sierpień8
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0