UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.78.2020 Wniosek - wpis do Rejestru Zabytków"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty22
3 Marzec14
4 Kwiecień22
5 Maj20
6 Czerwiec35
7 Lipiec18
8 Sierpień10
9 Wrzesień27
10 Październik28
11 Listopad20
12 Grudzień3