UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.77.2020 Wniosek - kopie wydanych decyzji o warunkach zabudowy, działka nr 8/2"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty17
3 Marzec17
4 Kwiecień22
5 Maj23
6 Czerwiec31
7 Lipiec19
8 Sierpień15
9 Wrzesień30
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0