UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Rodziny - 9.12.19"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty12
3 Marzec8
4 Kwiecień10
5 Maj13
6 Czerwiec12
7 Lipiec8
8 Sierpień21
9 Wrzesień11
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0