UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.76.2020 Wniosek - obsługa bankowa urzędu"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty20
3 Marzec16
4 Kwiecień25
5 Maj26
6 Czerwiec36
7 Lipiec18
8 Sierpień10
9 Wrzesień34
10 Październik34
11 Listopad29
12 Grudzień4