UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Pomoc dla przedsiębiorcy - czynsz"
Rok:
1 Styczeń27010
2 Luty27408
3 Marzec14115
4 Kwiecień14979
5 Maj27739
6 Czerwiec17020
7 Lipiec9066
8 Sierpień6093
9 Wrzesień7348
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0