UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 72 Prezydenta Olsztyna z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmian do regulaminu organizacyjnego Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty15
3 Marzec16
4 Kwiecień13
5 Maj13
6 Czerwiec16
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0