UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.75.2020 Wniosek - liczba pracowników pracujących zdalnie"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty18
3 Marzec16
4 Kwiecień22
5 Maj18
6 Czerwiec34
7 Lipiec15
8 Sierpień8
9 Wrzesień29
10 Październik25
11 Listopad15
12 Grudzień0