UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.74.2020 Wniosek - stawki opłat za użytkowanie wieczyste w latach 1990-2020"
Rok:
1 Styczeń78
2 Luty97
3 Marzec121
4 Kwiecień98
5 Maj72
6 Czerwiec46
7 Lipiec30
8 Sierpień32
9 Wrzesień34
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0