UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.69.2020 Wniosek - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń23
2 Luty32
3 Marzec24
4 Kwiecień26
5 Maj28
6 Czerwiec44
7 Lipiec24
8 Sierpień22
9 Wrzesień42
10 Październik41
11 Listopad35
12 Grudzień10