UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 70 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Olsztyna na 2020 rok"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty13
3 Marzec11
4 Kwiecień14
5 Maj16
6 Czerwiec18
7 Lipiec10
8 Sierpień11
9 Wrzesień16
10 Październik19
11 Listopad14
12 Grudzień2