UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 69 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok w zakresie podziału rezerw"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty10
3 Marzec15
4 Kwiecień11
5 Maj12
6 Czerwiec14
7 Lipiec10
8 Sierpień8
9 Wrzesień16
10 Październik15
11 Listopad13
12 Grudzień2