UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe Gminy Olsztyn przeznaczone do sprzedaży 17.03-07.04.2020"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty22
3 Marzec21
4 Kwiecień17
5 Maj14
6 Czerwiec19
7 Lipiec15
8 Sierpień5
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0