UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima."
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty17
3 Marzec20
4 Kwiecień13
5 Maj13
6 Czerwiec16
7 Lipiec10
8 Sierpień9
9 Wrzesień13
10 Październik23
11 Listopad12
12 Grudzień4