UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.68.2020 Wniosek - system usługi teleopieki na terenie Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty24
3 Marzec13
4 Kwiecień21
5 Maj24
6 Czerwiec39
7 Lipiec3
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0