UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 66 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty14
3 Marzec12
4 Kwiecień11
5 Maj18
6 Czerwiec16
7 Lipiec14
8 Sierpień15
9 Wrzesień14
10 Październik16
11 Listopad12
12 Grudzień2