UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.66.2020 Wniosek - decyzje o pozwoleniu na budowę dla działki nr 53/3 obr. 63"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty18
3 Marzec14
4 Kwiecień23
5 Maj19
6 Czerwiec35
7 Lipiec14
8 Sierpień15
9 Wrzesień26
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0