UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.65.2020 Wniosek - decyzje o pozwoleniu na budowę"
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty25
3 Marzec17
4 Kwiecień20
5 Maj23
6 Czerwiec36
7 Lipiec22
8 Sierpień18
9 Wrzesień28
10 Październik39
11 Listopad17
12 Grudzień0