UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 64 z dnia 11 marca 2020 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu zasad VIII edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego OBO 2021"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty13
3 Marzec11
4 Kwiecień9
5 Maj15
6 Czerwiec18
7 Lipiec9
8 Sierpień6
9 Wrzesień15
10 Październik21
11 Listopad12
12 Grudzień0