UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.62.2020 Wniosek - wysokość ceny za energię elektryczną jaka płaci Urząd Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty20
3 Marzec12
4 Kwiecień17
5 Maj20
6 Czerwiec26
7 Lipiec15
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0