UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 28 lutego 2020 r."
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty20
3 Marzec22
4 Kwiecień16
5 Maj13
6 Czerwiec23
7 Lipiec13
8 Sierpień8
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0