UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Obwieszczenie o sprzedaży ruchomości z wolnej ręki NBA 13HU"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty11
3 Marzec12
4 Kwiecień16
5 Maj16
6 Czerwiec19
7 Lipiec11
8 Sierpień7
9 Wrzesień14
10 Październik23
11 Listopad16
12 Grudzień3