UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.58.2020 Wniosek - wpływy z podatku od nieruchomości w latach 2015-2019"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty17
3 Marzec16
4 Kwiecień18
5 Maj23
6 Czerwiec28
7 Lipiec16
8 Sierpień12
9 Wrzesień28
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0