UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn. Przygotowanie i dystrybucja gorących posiłków dla uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie – realizacja zadania w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” "
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty20
3 Marzec21
4 Kwiecień15
5 Maj15
6 Czerwiec17
7 Lipiec11
8 Sierpień10
9 Wrzesień14
10 Październik28
11 Listopad17
12 Grudzień0