UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 61 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na przebudowę budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ul. Rybaki 26 w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty8
3 Marzec16
4 Kwiecień9
5 Maj11
6 Czerwiec15
7 Lipiec8
8 Sierpień4
9 Wrzesień12
10 Październik18
11 Listopad7
12 Grudzień2