UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 59 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego."
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty6
3 Marzec14
4 Kwiecień12
5 Maj13
6 Czerwiec13
7 Lipiec9
8 Sierpień7
9 Wrzesień8
10 Październik16
11 Listopad15
12 Grudzień5