UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.57.2020 Wniosek - skany dokumentacji dot. umowy na realizację dostawy 24 tramwajów"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty18
3 Marzec22
4 Kwiecień19
5 Maj30
6 Czerwiec38
7 Lipiec19
8 Sierpień10
9 Wrzesień31
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0