UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.55.2020 Wniosek - wysokość wpływów z opłaty skarbowej w 2019 r."
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty26
3 Marzec20
4 Kwiecień35
5 Maj32
6 Czerwiec54
7 Lipiec17
8 Sierpień14
9 Wrzesień43
10 Październik36
11 Listopad17
12 Grudzień0