UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący udziały w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych przy ul. Szymanowskiego 9-15."
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty15
3 Marzec13
4 Kwiecień17
5 Maj13
6 Czerwiec17
7 Lipiec10
8 Sierpień4
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0