UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 56 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty5
3 Marzec16
4 Kwiecień8
5 Maj17
6 Czerwiec10
7 Lipiec10
8 Sierpień13
9 Wrzesień12
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0