UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.54.2020 Wniosek - kosze na nieczystości po zwierzętach"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty19
3 Marzec18
4 Kwiecień26
5 Maj21
6 Czerwiec32
7 Lipiec14
8 Sierpień8
9 Wrzesień27
10 Październik29
11 Listopad13
12 Grudzień0